Beneficjent JACEK ZAJĄC ZAKŁAD PRODUKCYJNO – USŁUGOWY „HELMET”

realizuje projekt pn.

„Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skrawaniem w celu
wzrostu konkurencyjności, udoskonalenia i poszerzenia oferty firmy HELMET”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2

Cele i planowane efekty projektu: Głównym celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa HELMET,
dzięki wdrożeniu udoskonalonej usługi obróbki skrawaniem i nowej – wykonywania prototypów.

Wartość projektu : 1 350 588,59 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 494 117,77 PLN

Projekt realizowany w okresie 2019-03-01– 2020-02-14
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Jacka Zająca,
tel: 662 626 931, e-mail: biuro@zpu-helmet.pl.