Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-Usługowy HELMET Jacek Zając, ul. Heleny Modrzejewskiej 5, 62-020 Swarzędz.
  2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.